Dujas portfolio
Date Coin Amount Current price Purchase price ROI
TOTAL PROFIT:
206.41% 190.71
190.71
Profit
206.41%
62.24
Investment
Syscoin 57.53%
Uro 22.56%
FuckToken 17.94%
FlorinCoin 1.97%
Elite 0.00215%