Dujas portfolio
Date Coin Amount Current price Purchase price ROI
TOTAL PROFIT:
163.44% 163.97
163.97
Profit
163.44%
62.24
Investment
Syscoin 57.53%
Uro 22.56%
FuckToken 17.94%
FlorinCoin 1.97%
Elite 0.00215%