Dujas portfolio
Date Coin Amount Current price Purchase price ROI
TOTAL PROFIT:
77.23% 110.31
110.31
Profit
77.23%
62.24
Investment
Syscoin 57.53%
Uro 22.56%
FuckToken 17.94%
FlorinCoin 1.97%
Elite 0.00215%