Dujas portfolio
Date Coin Amount Current price Purchase price ROI
TOTAL PROFIT:
116.64% 134.84
134.84
Profit
116.64%
62.24
Investment
Syscoin 57.53%
Uro 22.56%
FuckToken 17.94%
FlorinCoin 1.97%
Elite 0.00215%